Dana Yang Terkumpul   
Yusliana    Rp. 5.000.000
Yongki Wicaksono    Rp. 100.000
Pak Indra    Rp. 300.000
Pak Amri Djafar Nanggo    Rp. 1.000.000
Pak Isma    Rp. 500.000
Nuryadi    Rp. 100.000
Pak Amri Djafar Nanggo    Rp. 1.000.000
Amy    Rp. 200.000
Jaria    Rp. 425.000
Bunda Sriyatinah    Rp. 1.000.000
Total Dana Rp. 64.542.670

Berita Dan Kegiatan

Mensucikan Titipan Allah Swt

Tidak ada satupun penciptaan Allah swt yang Dia ciptakan dengan sia-sia tanpa hikmah dan tujuan. Manusia diciptakan dengan tujuan memurnikan ibadah kepada-Nya. Begitupula langit dan bumi serta seluruh isinya diciptakan oleh Allah swt diantaranya agar manusia tunduk, taat, bersyukur dan menggunakan fasilitas hidup tersebut untuk memaksimalkan nilai ibadah dan taqwa kepada Allah swt.

Allah swt berfirman dalam (QS.Shaad : 27) yang artinya :“ Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa batil tanpa hikmah.”

Begitu pula dengan harta benda yang Allah swt titipkan kepada manusia, tujuanya adalah agar manusia bersyukur kepada-Nya. Manusia yang menyadari akan keberadaan dan hakikat harta maka dia tidak akan menjadi budak dan hamba harta melainkan ia akan menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Swt.

Maka dari itu mari kita sama-sama sucikan harta yang kita miliki dengan mengucap syukur dan mempraktekanya dalam kehidupan dengan mengeluarkan atau membelanjakan sebagian dari apa yang kita miliki melalui wakaf.

Tidak lain dan tidak bukan tujuan dari wakaf sejahtera ini semata-semata adalah untuk mewujudkan suatu program yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak .

Sucikan dan murnikanlah apa yang kita miliki dengan berwakap dan tetaplah istiqomah mengharap ridho dan karomahNya insyaAllah yang kita dapat ialah Jannah..

Nandang


Komentar