Dana Yang Terkumpul   
Yusliana    Rp. 5.000.000
Yongki Wicaksono    Rp. 100.000
Pak Indra    Rp. 300.000
Pak Amri Djafar Nanggo    Rp. 1.000.000
Pak Isma    Rp. 500.000
Nuryadi    Rp. 100.000
Pak Amri Djafar Nanggo    Rp. 1.000.000
Amy    Rp. 200.000
Jaria    Rp. 425.000
Bunda Sriyatinah    Rp. 1.000.000
Total Dana Rp. 64.542.670

Berita Dan Kegiatan

Hablun minallah wa Hablun minannas

    Seorang manusia yang mengaku sebagai hamba Allah memiliki beragam hal yang dapat dilakukan dalam kesehariannya. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, haram, dan adapula yang hukumnya mubah. Hal-hal yang sifatnya wajib merupakan sebuah keharusan seperti melaksanakan perintah yang Allah anjurkan didalam Al-quran, amalan-amalan sunnah merupakan pelengkap seperti apa yang bersumber dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri’ (pensyari’atan) bagi ummat Islam, amalan-amalan yang haram ialah yang jika kita mengerjakan pekerjaan yang dilarang secara keras oleh Allah akan mendapatkan dosa darinya, dan perbuatan yang mubah adalah penghias kehidupan manusia.  Keempat hal tersebut mencakup perkara-perkara yang sifatnya berhubungan dengan Allah (Hablun minallah) ataupun yang sifatnya berhubungan dengan sesama manusia (Hablun minannas).

    Kendati demikian terkadang banyak manusia lupa dan lalai akan tugasnya tersebut, ia terlalu sibuk dengan mengejar kepentingan yang sifatnya duniawi demi untuk memenuhi keinginan dirinya atas perhiasan dunia, kitapun lupa akan amal-amal kebaikan yang sebenarnya adalah keharusan yang wajib dilaksanakan,karena itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka.

   Oleh karena itu mari kita berbuat kebaikan dengan melaksanakan wakaf, walaupun nominal jihad harta kita itu kecil tetapi tetaplah istiqomah dalam melaksanakannya, terkadang kita sangat susah untuk beristiqomah bukan? maka itu niatkanlah karena Allah SWT sesungguhnya Allah akan membantu hambanya yang sedang dalam kesusahan dan meminta bantuan dijalan yang benar  karena kita tidak tahu amalan mana yang akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah SWT, Maka itu persiapkanlah dengan sebaik-baiknya jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Semoga kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bisa menjadi sedekah jariyah dan penolong kita kelak, sebagai hamba Allah yang berserah diri mengharap Ridhonya.

Komentar